Het is de missie van Wiking om bedrijven te ondersteunen bij het betreden, het veroveren en het beheersen van onbekend terrein. Het inzetten van sofware in de vorm van geintegreerde ondernemings middelen systemen en klantenrelatie systemen (ERP en CRM) is essentieel voor ondernemingen die willen vernieuwen en groeien.

Wiking is gespecialiseerd in het selecteren, invoeren en verbeteren van deze systemen.

Selectie:we brengen het terrein in kaart, bepalen de strategie en de tactiek en kiezen de juiste middelen.
Invoering:we stellen een invoeringsplan op, houden rekening met de historie , zorgen voor de nodige training , richten het systeem in, zorgen voor snelle en goede uitvoering van het plan. Vervolgens verzorgen we de nazorg.
Verbetering:na de invoering van een systeem volgt de fase waarin door kleine verbeteringen aan de inrichting het gebruik optimaal wordt.
Herstel:wanneer u te maken heeft met een vastgelopen invoering of een slecht werkend systeem kan Wiking u helpen om uw systeem te repareren. We zorgen dan dat uw investering en vooral uw data zoveel mogelijk worden beschermd. Een indringende analyste, een helder verbeterplan en een daadkrachtige uitvoering daarvan is de kern van onze recovery aanpak.
Select

1. Selectie

Wiking heeft kennis van en ervaring met verschillende systemen, van klein naar groot onder andere:

  • Multivers (Unit4)
  • Mycrosoft Dynamics Nav (Navision)
  • Baan
  • Coda
  • Centric
  • Oracle
> Lees verder
Select

2. Invoering

Nadat u een keus heeft gemaakt voor een nieuw systeem, of nadat u heeft besloten om uw bestaande systeem te behouden en verbeteren wilt u zo snel mogelijk aan het werk.

Wiking maakt voor u een plan van aanpak, met concrete activiteiten, een realistische fasering...

> Lees verder
Select

3. Verbetering

Na het succesvol invoeren van een nieuw systeem volgt een verbeterfase. Kleine onvolkomenheden moeten worden opgelost.

Ontbrekende rapportages moeten worden ingericht. Uw onderneming moet wennen aan het werken met het nieuwe systeem.

Onze ervaring is dat geen enkel systeem direct vanaf de datum dat...

> Lees verder
Select

4. Herstel of recovery

Het komt helaas regelmatig voor dat het invoeren van een ERP of CRM systeem mislukt. Soms past het gekozen systeem niet bij uw onderneming. Maar vaker omdat het systeem niet goed werd ingevoerd. Gebrekkige analyse, gebrekkige training, gebrekkige migratie en gebrekkige inrichting zijn de meest voorkomende oorzaken...

> Lees verder